$sBanner

Artystyczne menu

Grupa Muzycznego Wsparcia


Grupa Muzycznego Wsparcia


Grupa Muzycznego Wsparcia powstała wiosną 2012r. początkowo pod nazwą Harcerska Grupa GMW. Był to efekt spontanicznego występu grupy instruktorów na koncercie Muzyka Wędrownika, który odbył się w marcu 2012r podczas przeglądu Kulturalnego Hufca ZHP Gdańsk Śródmieście. GMW zadebiutowała na 40 Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądzie Piosenki Studenckiej BAZUNA 2013 a zaprezentowana tam „Wiosna” zdobyła tytuł Rajdowej Piosenki Roku – co stałą się zachętą do dalszej działalności (co początkowo nie było wcale takie oczywiste). W repertuarze grupy znajdują się piosenki turystyczne, żeglarskie i poezja śpiewana własnego autorstwa. Zespól koncertuje głównie w
województwie pomorskim.