$sBanner

Artystyczne menu

Venite in Betlehem


Venite in Betlehem
koncert instrumerntalnej muzyki świątecznej

Duo dmol. Dominika Molenda-Górka i Jerzy Dziewiątkowski

Wiolonczela i gitara.
Muzyczny romans strun. A właściwie muzyczny mezalians. Ukończyli Akademie. Ona - niedawno - Muzyczną, On - dawno - Medyczną. Ona - doktor in spe, On – doktor hic et nunc.
Od chwili poznania Duo dmol nie zaprzepaszcza okazji by, gdy się spotyka, współbrzmieć. Również w ich muzycznej refleksji z podróży w czasie - przez różne epoki i różne miejsca do zdarzenia sprzed dwóch tysięcy lat.
"Podróży niezwykłej …Przez Śnieg grudniowy, w …Zawieję i w beznadzieję, …na Kondracką Halę, gdzie …Pasterze paśli woły.
tej jednej grudniowej nocy …Świętej Nocy, która …Ucichła we śnie, w …Mizernej cichej stajence, wszak …Nie było miejsca w gospodzie, …Stała się Radość, i …Gwiazdeczka błyszczała, rozdzwoniły się …Dzwonki, a przy wtórze …Bębnisty rozbrzmiała radosna …Gloria, …Mili Pasterze - coście widzieli ? Jego – jak spał, ukołysany …Lulanką, a przy nim …Ave Marię, …Leliję
…Czy Ty Mario już wtedy wszystko wiedziałaś ?"

Oto muzyczny dziennik podróży. Kolęda – dla nas wszystkich wówczas tam …Nieobecnych