$sBanner

Artystyczne menu

Irina Mekumyanova-Pilska - Moja Jakucja


Moja Jakucja

Irina Mekumyanova-Pilska (Jakucja) - malarstwo

Spotkanie połączone było z prezentacją twórczości malarskiej artystki, muzyki ludowej i pokazem zdjęć z Jakucji.

Irina Mekumyanova-Pilska (Jakucja) malarka, od 1993r. członek Związku Artystów Rosji. Urodzila się w Jakucji. W 1982r. ukończyła Jakucką Szkołę Plastyczną. W 1988r. - Instytut Sztuki Dalekowschodniej we Władywostoku w pracowni prof. Litwinowa. Po ukończeniu studiów pracowała w nieriuglińskiej filii jakuckich pracowni sztuki Fundacji Sztuki RFSRR w charakterze artysty malarza. 1 1997r. pracowała w Jakucku przy aranżacji studia "Mistrz-TV", brała udział w działalności stowarzyszenia młodzieżowego "Fłogiston". w 2000r. w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria) zorganizowała wystawę pracmłodych jakuckich malarzy "Art sacha. Modernizm. Biały jeleń." W malarstwie artystka świadomie odchodzi od trójwymiarowego modelowania przedmiotów i przestrzeni, uciekając się do dekoracyjnych rozwiązań płaszczyzny na wyszukanym migotaniu zimnych granatowo-niebieskich tonów. Oprócz malarstwa zajmuje się ilustracją książkową i publicystyczną, designem i grafiką komputerową.