$sBanner

Artystyczne menu

MAGJA


Wystawa M A G J A
Karol Formela - malarstwo

Karol Formela - kulturoznawca, grafik oraz specjalista od spraw reklamy. Ukończył PWSH w Gdyni. Dyplom z rysunku i tytuł magistra sztuki obronił na wydziale pedagogiki ASP w Poznaniu. Artysta interdyscyplinarny. Zajmuje się zarówno malarstwem, rysunkiem, instalacjami, jak i szeroko pojętą sztuką teatralną. Aktor i współzałożyciel offowego teatru Teorikon. Kustosz oraz kurator wystaw w Filharmonii Kaszubskiej.
Wszechstronna twórczość Karola Formeli, to wynik szerokiego wachlarza umiejętności i zainteresowań artysty, który skupia się na wielu dziedzinach sztuki, dotykając jej różnorodnych obszarów. W zakresie sztuki współczesnej ulubionym polem preferencji artysty jest jej intelektualny aspekt. W tym aspekcie wykorzystuje instalacje oraz zróżnicowane obiekty, jako medium wypowiedzi artystycznej. Tematycznie twórczość Karola Formeli oscyluje wokół problemów ugruntowanych w strukturach społecznych. Twórca skupia swoją uwagę na obecnych dylematach socjologicznych, które odgrywają ogromną rolę w procesie kreowania świadomości społecznej. Główną osią rozważań twórczych jest dla artysty jednostka i jej kształtująca się indywidualna tożsamość w obliczu konformizmu i wpływów społecznych. Biorąc pod uwagę siłę wpływu na struktury poznawcze, najczęściej wybieranymi przekaźnikami treści artystycznych wypowiedzi Formeli są nośniki reklamy, takie jak podświetlane kasetony, szyldy, czy banery lub bilbordy.
Kolejnym obszarem, który pogłębia doświadczenia artystyczne Formeli jest rysunek oraz malarstwo. W obu przypadkach zakres działań praktycznych bardzo różnicuje twórczość artysty, choć wyraźnie klaruje tendencję do tworzenia cykli. Poszczególne serie prac oscylują wokół prześladujących artystę w danym momencie obrazów lub tematów, które potrzebują twórczej sublimacji. Dzieła Karola Formeli charakteryzuje efemeryczny i chwilowy potencjał emocjonalny, któremu ulegamy podczas próby rozwiązania intelektualnej zagadki, jaką proponuje nam artysta. Twórca odnosi się do ludzkich procesów postrzegania rzeczywistości, za pośrednictwem prac oferuje nam ich osobistą koncepcję.

„W naszej głowie regularnie i w swobodny sposób wytwarzają się obrazy, które wynikają z ciągłej pracy naszej wyobraźni. Nie są nam do niczego potrzebne. Pojawiają się spontanicznie, jak obraz ze snu. Wielokrotnie staram się je ignorować, a one mimo to, nieustannie prześladują mnie swoją wizualnością. Bywa to irytujące. Odkryłem jednak, że kiedy materializuję je na płaszczyźnie płótna, proces nieustającej projekcji wizualnej ustaje. To bardzo ciekawe zjawisko powoduje, że od lat analizuje ten proces twórczy, jako głęboką transformację i okiełznanie czegoś poza materią”.

Magia zazwyczaj kojarzy się z ogółem praktyk i wierzeń, opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych i pozamaterialnych, które można opanować za pomocą zaklęć lub określonych czynności.
W tym kontekście Twórczość jest bardzo koherentna i bliska magii, ponieważ opiera się na praktykowaniu określonych czynności urzeczywistniających, a wyobraźnia, czy natchnienie jest tu niczym siła nadprzyrodzona, która pojawia się poza obszarem racjonalnych przemyśleń artysty.
Podsumowując zakres podświadomych aktywności mózgu, magia w kontekście wystawy jest nadprzyrodzona mocą, a twórca niczym mag lub czarodziej stara się rozumem i praktykami okiełznać wspomniane siły, które w jego przekonaniu umożliwiają mu kształtowanie rzeczywistości.
Magia posiada również ważną funkcję kulturową uzupełniania zdolności człowieka, które nie zostały jeszcze przez niego w pełni opanowane i w tym kontekście jest prywatnym wyznaniem samego twórcy, który stara się „czarować”. Słownik synonimów wskazuje, że czar to powab, wdzięk, urok, urokliwość, piękno, uroda, klasa, estetyzacja i atrakcyjność oraz magnetyzm.

Wystawa pt. Magja to seria małoformatowych ilustracji malarskich, które są wynikiem wyżej opisywanego zjawiska sublimacji, pojawiającej się swobodnie wizualności i które dopełniają proces twórczy praktyk Karola Formeli. Artysta, aby nadać tym wizualnym obiektom charakter sennych wytworów myśli i wyobraźni, zawiesza je w pustej czarnej przestrzeni, pokrytej brokatem imitującym gwiazdy. Ten odrobinę „glam-popowy” styl jest wyraźnym wpływem i inspiracją twórczością znanej już na rynku sztuki Moniki Wyłogi. Równie charakterystyczne dla serii jest wykorzystanie płatków złota, które symbolizują duchowość, nieśmiertelność, wiedzę tajemną, majestat jak i doskonałość oraz piękno.

Serdecznie zapraszamy!