$sBanner

Artystyczne menu

fotografia, naturalnie


Wystawa "fotografia, naturalnie"
Aleksandra Milewska
Wystawa fotograficzna „Fotografia, naturalnie” to próba przedstawienia piękna znajdującego się w sytuacjach naturalnie pojawiających się podczas podróży i w codziennym życiu. To cykl pozornie niezwiązanych ze sobą fotografii, których siłą jest naturalna kompozycja i kolorystyka kadru, wizualny zapis spontanicznej obserwacji. Piękno znajduje się w miastach i w przyrodzie, w detalu i w majestatycznych, ogromnych masywach. W naturze występuje porządek, rytm, harmonia, którą człowiek powtarza bardziej lub mniej świadomie. Na tej harmonii buduję swoje fotografie.