$sBanner

Artystyczne menu

Kobiety Gdyni


Spotkanie autorskie z Małgorzatą Sokołowską i promocja książki Kobiety Gdyni z kraju i ze świata
Książka jest historią kobiet związanych z Gdynią od początku lat dwudziestych ubiegłego wieku do współczesności. Historie patronek gdyńskich ulic, tablic i „żywych pomników” książka ratuje od zapomnienia. Ukazuje dokonania i wyjątkowość wielu pań również współcześnie żyjących w jak zwykle bardzo przystępny i wesoły sposób. Curricula Vitae zupełnie odbiegające od leksykonu.