$sBanner

Artystyczne menu

Marynistyka


Marynistyka
Gabriel Piotr Oleszek – malarstwo
25 października – 14 listopada 2014r.
Wernisaż: sobota, 25 października godz. 16.00
wstęp wolny

Kilka słów o autorze...
Gabriel Piotr Oleszek urodzony 16 marca 1948 w Wałbrzychu. Absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 1968 oraz Uniwersytetu Gdańskiego 1976. Przeszedł wszystkie szczeble morskiej kariery, w tym 28 lat na stanowisku kapitana statków.
Opublikował liczne artykuły i opowiadania w prasie wybrzeża i ogólnopolskiej. Szereg publikacji fachowych w prasie specjalistycznej. Jest także członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów „MARE NOSTRUM”. Zachęcony przez stowarzyszenie zajął się też poważniej malowaniem obrazów i pierwsze kilkadziesiąt obrazów już wykonał. Są to same obrazy marynistyczne. Jest zafascynowany marynistyką Mariana Mokwy, Antoniego Suchanka i Henryka Baranowskiego
Napisał 30 książek marynistycznych lub marynistycznych z wątkiem sensacyjnym takich jak:
SOS Bright Star, Dotknięcie piekła, Kosynierzy z „Daru Pomorza”, Smak winy, Zdążyć na czas, I nie ma na takiego siły, Ostatni Rejs, Rejs do White Blue i innych.
Obecnie pracuje jako wykładowca w Szkole Morskiej w Gdyni.
Jest inicjatorem, organizatorem i uczestnikiem wielu wydarzeń artystycznych, społecznych i charytatywnych w Trójmieście i poza nim.
W obecnych wyborach samorządowych kandyduje do Rady Sopotu.