$sBanner

Artystyczne menu

Utracone Kresowe Gniazda


Caffe Anioł (Gdynia, ul. Kilińskiego 6) wtorek, 23 września 2014r.
godz. 17.00

Spotkanie autorskie z Anną Błażejewicz Lerch oraz promocja książki Jej autorstwa „Utracone Kresowe Gniazda”.
Spotkanie poprowadzi Prezes Zarządu Związku Piłsudczyków RP Okręg Pomorski w Gdyni – Julian Michaś

Historia rodziny ziemiańskiej z Hajewa w powiecie wołokowyskim. Rodziny, której dzieje zdeterminowała nieubłagana historia.
Harmonijna egzystencja rodziny przerwana zostaje przez wybuch wojny. Wkroczenie Rosjan, a potem Niemców na zawsze zamyka rozdział szczęścia i beztroskiego życia, pełnego pracy i miłości najbliższych. Każdy dzień jest walką o przetrwanie, o zachowanie godności i tego, co najcenniejsze – życia.
Koniec wojny nie przynosi ulgi. Nowe porządki w Europie sprawiają, że szczęśliwa kraina rodziny Błażejewiczów znajduje się w Związku Radzieckim. Ojciec pani Anny zostaje skazany na uwięzienie w łagrze, a ona sama, wraz z ukochaną matką i siostrą musi się ukrywać. Rozdzielona z rodziną, ostatecznie pada ofiarą aresztowania i deportowana zostaje, razem z innymi Polakami, do Kazachstanu.
Mimo tak okrutnego zrządzenia losu ani ona, ani jej rodzina nie poddają się. Po kilku latach udaje się sprowadzić do Kazachstanu matkę i siostrę. Pielęgnując cały czas nadzieję na powrót do Polski i połączenie z ojcem i braćmi pani Anna pracuje i studiuje.
W końcu, na skutek odwilży po śmierci Stalina powrót do Polski staje się możliwy. Pani Anna wraz z matką i siostrą osiedla się w Gdyni, gdzie po wojnie odnaleźli się jej ojciec i brat.

Wspomnienia pani Anny to historia, jakich wiele, ilustracja skomplikowanego losu Polaków na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Opowiada o szczęśliwym życiu w „małej ojczyźnie” i pokazuje, jak można w niej trwać nawet po bolesnym z niej wyrwaniu na skutek zrządzenia bezwzględnego losu.

wstęp wolny

Z innego spotkania:
http://www.biblioteka.ckj.edu.pl/wydarzenia/dziedzictwo-kresow-355.html

Serdecznie zapraszamy!